Sosyal Sorumluluk
Sosyal Sorumluluk
Başta Parkinson Hastalığı olmak üzere hareket bozukluğu hastalarına "sosyal sorumluluk" projesi kapsamında destek olmak üzere;
Bir "Beyin Pili Hastaları Derneği" kurulmasını ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin bu derneğin çatısı altında gerçekleştirilmesini planlıyoruz.


Bu dernek çalışmaları paralelinde;
 • Beyin pili tedavisinin mevcut olan ve uygulanmakta olan bir tedavi olduğu; ilaç tedavisi ile yeterli iyileşme sağlanamayan veya şiddetli ilaç yan etkileri nedeni ile ilaç tedavisinin yeterli iyilik sağlayamadığı başta Parkinson Hastalığı olmak üzere Generalize Distoni ve diğer bazı hareket bozukluklarının tedavisinde hastalara yarar sağladığı, doğru teknik ve cerrahi yöntem ile ameliyat edilen hastalarda Beyin Pili tedavisinin hastalara uzun dönemde de, ameliyat sonrası yıllarda da yarar sağlayabileceği konularında hastaları ve hasta yakınlarını bilgilendirmeyi,
 • Op.Dr. Ali Zırh
 • Hareket Bozukluğu hastalarının tıbbi tedavi ile düzeltilemeyen yürüme, denge, konuşma, uyku bozukluğu gibi sorunlarında Fizik tedavi, yürüme, denge ve konuşma egzersizleri konusunda destek vermeyi,
 • Toplumu, hasta yakınları ve ailelerini, Hareket Bozukluğu hastalıkları konusunda bilinçlendirmeyi, bu konulara toplumun ilgisini çekmeyi ve toplum bilincini arttırmayı,
 • Hareket Bozukluğu Hastalıklarının mücadele edilebilir hastalıklar olduğu; doğru zamanda, doğru tanı ile ve doğru tedavi yöntemleri ile bu hastalıklarla birlikte yaşanabileceği bilincini oluşturmayı ve bu hastalığı olan kişilerin toplumda yalnız olmadıkları ortak duygusunu oluşturmayı ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermeyi arzu ediyoruz.
Bu arzu ve planlarımız gerçekleştirmek amacı ile de;
 • Har ayın belirlenen bir gününde Parkinson ve diğer Hareket Bozukluğu hastaları ve ailelerini İstanbul’da belirlenen bir toplantı yerinde bir araya getirerek, kendilerine sunulan ikramlar ile birlikte konunun uzmanı hekimler tarafından gerçekleştirilecek ücretsiz eğitim toplantıları ile hastalıklar, beslenme, fizik tedavi ve egzersiz, beslenme v.b. konularda hastalıkla mücadele edecek bilgi ve birikime ulaşmalarını sağlamayı planlıyoruz.
 • Op.Dr. Ali Zırh
 • Büyük şehirler dışında her ay bir ile giderek konunun uzmanı hekimlerin bu illerde ücretsiz eğitim toplantıları yapmalarını; ardından hastalara ücretsiz muayene ve bilgilendirme yapmalarını planlıyoruz.
 • Her ay o ayın "en iyi yaşam öyküsüne" veya "Parkinson Başarı öyküsüne" sahip olan hasta ve ailesini bulmayı ve o kişi ve ailesini bir hediye ile ödüllendirmeyi planlıyoruz.
 • Değişik zamanlarda hastalar ve aileleri arasındaki yakınlaşmayı ve dayanışmayı arttırmak, sosyal iletişimin hastalıkla mücadelede önemini vurgulamak amacı ile Hareket Bozukluğu hastaları ile birlikte;
 • Değişik yerlere geziler düzenlemeyi,
 • Buluşma ve eğlenme geceleri düzenlenmesini,
 • Tedavi olmuş hastaların kendilerinin katılıp gerçekleştireceği müzik dinletileri gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
 • Op.Dr. Ali Zırh
 • Hareket Bozukluğu hastalarının tıbbi tedavi ile düzeltilemeyen yürüme, denge, konuşma, uyku bozukluğu gibi sorunlarında Fizik tedavi, yürüme, denge ve konuşma egzersizleri konusunda destek vermeyi, bu hastaların gerekli bilimsel tedavi egzersizleri almalarını sağlamayı, bu tedavi için uygun yer ve ekibin oluşturulmasını, ihtiyacı olan hastalara bu tedavilerin ücretsiz verilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz.
 • Hastalara ortak faaliyetler düzenleyebilecekleri bir buluşma yeri temin etmeyi, bu mekanda hastaların bir araya gelip el becerilerini arttırıp devam edebilecekleri maket yapma, hat, ebru sanatı faaliyetleri gerçekleştirmelerini planlıyoruz.Erstream Share FrameErstream Share FrameErstream Share Frame