Beyin Pili Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Süreç Nasıl İşler?

Beyin pili ameliyatlarında ilk aşama hastanın bu ameliyat için uygun olup olmadığını belirlemektir.
Öncelikle hasta veya hasta yakınlarının
+90 533 273 40 41 numaralı çözüm merkezini arayarak poliklinik muayenesi için randevu almaları gerekmektedir.


İlk Karşılaşma

Hastanın ilaçsız ve ilaçlı bulguları birkaç defa değerlendirileceğinden dolayı İstanbul dışından gelecek hastalar, planlarını birkaç gün İstanbul’da konaklayacak şekilde yapmalıdır.

Test: Beyin Pili Benim İçin Uygun Mu?

Detaylı muayeneye ilâveten, hastanın beyin dokusu da anatomik açıdan etraflıca değerlendirilmektedir. Hastanın son birkaç ay içerisinde çekilmiş MR tetkiki varsa değerlendirilmekte, eğer bulunmuyorsa yeni bir MR tetkiki istenebilmektedir.

Hasta ilk muayenesine gelirken ilaçlarını almalıdır.

Özellikle hastalığın Parkinson veya diğer hareket bozukluğu hastalıklarından biri olup olmadığının anlaşılabilmesi için bazı soruların cevaplarının araştırılması gerekmektedir:

  • Hasta, mevcut tedaviye yanıt veriyor mu?
  • Eğer tedaviye yanıt alınıyorsa bu hangi derecededir?
  • Hastalık gerçekten de pür Parkinson Hastalığı mıdır? Yoksa Parkinson ile benzerlik taşıyan ancak ondan farklı bir hareket bozukluğu hastalığı mıdır?
  • İlaç tedavisinden beklenen cevap alınamıyorsa bu durum dozun yeterli gelmemesinden mi, hastalıktan mı kaynaklanmaktadır?

Hastaların İlaçsız ve İlaçlı Hallerinin Değerlendirilmesi

Beyin pili ameliyatına aday olan hasta, ikinci muayene gününden önce doktorun belirleyeceği saat itibariyle Parkinson ilacı kullanmaya ara vermelidir. Hastanın ertesi gün muayene randevusuna aç karnına gelmesi ve ilaçsız durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın en ağır hâli değerlendirildikten sonra alabileceği en yüksek dozda ilaç verilmekte, yaklaşık bir buçuk saat beklenmekte ve ardından, bu tedaviye verilen yanıt incelenmektedir. Beklenen yanıt alınamazsa işlem birkaç defa tekrar edilmektedir.

Öte yandan hastanın beyin MR tetkikleri gözden geçirilmektedir. Beyin pilinin ve beyin anatomik yapısının birbirine uyum sağlayıp sağlayamayacağı irdelenmektedir. Hastaya  bazı hafıza testleri yapılarak zihinsel durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında kişinin pür Parkinson hastası olup olmadığına karar verilmekte ve kişinin ameliyata uygun bulunması durumunda Doç. Dr. Ali ZIRH tarafından hasta ve hasta yakınları operasyon hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Hastaneye Yatış ve Ameliyat Öncesi

Beyin pili ameliyatı olmasında herhangi bir sakınca görülmeyen hastalar Nöroloji Bölümü'ne sevk edilerek Hareket Bozukluğu Uzmanı Nöroloji doktorları tarafından takip ve tedavileri planlanmaktadır. Bu süreçte gerekli tıbbi evraklar hazırlanırken hastaların kan tahlilleri ve diğer tetkikleri yapılmakta olup, hastalar Kardiyoloji, Anestezi ve Psikiyatri uzmanlarınca ayrı ayrı değerlendirilerek ameliyat olmalarına engel bir durum olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Ameliyat olması kararlaştırılan hastaya yazılı bilgilendirme ve onam formları verilmekte olup, bu kişiler formları doldurup imzalamaları önerisiyle hastaneden taburcu edilmektedir. Hastaların ameliyattan en az bir hafta önce kan sulandırıcı ilaç kullanmamaları önerilmektedir. Onam formlarının imzalanmasından ve yatış işleminin tamamlanmasından sonra hastalar Doç. Dr. Ali ZIRH ile görüşerek ameliyat tarihine birlikte karar vermektedir.

Kararlaştırılan ameliyat gününe bir gün kala hasta hastaneye gelerek yatış yapmaktadır. Bu süreçte mutlaka hastalar yanlarında eski filmlerini, tetkiklerini ve onam formlarını da yanlarında bulundurmalıdır. Olası enfeksiyon riskini azaltmak için hastaların saçları tıraş edilir, ayrıca ameliyat gününün akşamı saat 20.00'dan itibaren hastanın Parkinson ilacı kullanmaması önerilmektedir. Fakat, Parkinson ilacı ve kan sulandırıcı ilaçlar dışında almaları gereken tansiyon ve şeker ilacı gibi ilaçları bulunan hastalar, doktorlarının önerileri doğrultusunda bu ilaçlarını kullanabilmektedir.

Operasyon Süreci

Beyin pili ameliyatı süreci sabah lokal anestezi ve stereotaktik çerçevenin takılması işlemiyle başlamakta olup, yaklaşık 3-3.5 saat sonunda bitmektedir. Hastalar ameliyat sonrası bir süre dinlendirildikten sonra odalarına geri alınmaktadır. Operasyonlar, hastanın bilinci açık şekilde "konuşa konuşa ameliyat" prensibiyle gerçekleştirilmektedir.

İleri evredeki Parkinson hastalarına ve yüksek doz ilaç tedavisine ihtiyaç duyan genç hastalara uygulanan beyin pili ameliyatlarında, öncelikle hastanın beyninde istenilen koordinatlara ulaşmak amacıyla lokal anestezi altında bir çerçeve takılmaktadır. Bu çerçeve hastanın başına sabitlenerek hastanın MR filmi çekilmektedir. Beyinde ulaşılmak istenen teorik hedefin koordinatların hesaplanması amacıyla uygulanan bu yöntem yardımıyla beyin pili yerleştirilecek bölge net olarak belirlenmektedir.

Beyin pilinin net olarak yerleştirileceği bölge belirlendikten sonra lokal anestezi altında hastanın başında iki küçük delik açılarak buradan içeriye mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniğinde kullanılan mikro elektrotlar ilerletilmektedir. Ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığında olan bu elektrotlar ile beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesi dinlenebilmekte veya uyanık hastaya mikroamper düzeyinde elektrik akımı verilerek hücrelerin bu elektrik akımına verdiği yanıtlar analiz edilmektedir. Beynin fizyolojik yapısına ait haritanın ortaya çıktığı bu teknik ile bulmayı amaçladığımız hasarlı hücrelerin80 mikrondan daha az bir hata payıyla beynin içerisinde tespit edilmesi sağlanıyor.

Konuşa konuşa ameliyat prensibinin en faydalı yönü ise hastanın hekimlerle yaptığı paylaşımlardır. Beyin pili ameliyatlarında hastalar hangi vücut bölgesinin daha çok rahatladığını, o elektrot trasesinde ne kadar yarar göründüğünü anlık olarak hekimlerle paylaşmaktadır. Bu paylaşım, beyinde ulaşılmak istenen bölgenin fizyolojik haritasının tespitini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu tespit neticesinde, hastanın beynine X ışını kontrolü altında elektrotlar yerleştirilmektedir. Bu aşamada lokal anestezi altında beyinde yapılan operasyon tamamlanmış olmaktadır.

Beyin tarafında ameliyat sürecinin ardından vücuda beyin pilini programlayacak olan pilin kendi batarya kısmının yerleştirmesi aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada hastaya genel anestezi verilerek göğüste köprücük kemiği ve cilt altında kalbin üzerindeki bir bölgede cep yapılmakta ve buraya beyin pilini programlayacak olan pilin batarya kısmını yerleştirilmektedir. Sonrasında, 2 adet uzatma kablosuyla beyine takılan elektrotlar pile bağlanmaktadır. Bu işlemden sonra hasta uyandırılarak odasında istirahate gönderilmektedir. Ameliyattan 1 gün sonra beyin pili elektrotları test edilmekte ve ayarlamaların tam olarak sağlanması yaklaşık 2-3 hafta sürmektedir. Ameliyattan sonraki 1 aylık süreç içerisinde hastalar beyin pili teknolojisiyle hayatlarında beyaz bir sayfa açmaktadır.

Operasyon Sonrası

Hastalar, beyin pili ameliyatı sonrası hemen ayağa kalkabiliyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.  Hastalar aynı gün öğleden sonra yemek yiyebilirken, kollarındaki serum ise ertesi gün çıkartılmaktadır. Ayrıca ameliyattan sonraki gün hastalar taburcu olana kadar koruyucu antibiyotik tedavisi almaktadır. Hastaların ameliyat sonrası ilk gün sabahında kontrol ve Bilgisayarlı Beyin Tomografisi tetkikleri yapılarak beyine yerleştirilmiş elektrotların pozisyonları ve ameliyat sonrası bulguları değerlendirilmektedir. Hastalar ikinci günün sonunda bir sonraki kontrol randevusuna kadar kullanacakları ilaçlar ve dikkat edecekleri hususlar konusunda bilgilendirilerek taburcu edilmektedir.

Beyin Pili Programlama Süreci Nasıl İşliyor?

Genel uygulama olarak, beyin pili ameliyatı olan hastalar operasyonun bir sonrasındaki hafta başında ilk pil programlamasına başlanması için poliklinik ziyareti yapmaktadırlar. Bu muayene için hastaların sabah erken kahvaltı yapmaları ve ilaç kullanmadan gelmeleri önerilmektedir. Bu ilk programlama sürecinde sistemin hatasız çalışıp çalışmadığı tekrar kontrol edilmekte ve beyin pili elektrotunun ucundaki her bir kutup ayrı bir şekilde programlanarak hastanın klinik bulgularına bakılmakta ve hangi ayarın hastaya daha fazla yarar sağlayacağı tespit edilmektedir. Tespit sonrasında da programlama süreci başlatılmaktadır.

Bu programlama sürecinin sağlıklı ve eksiksiz şekilde tamamlanması için hastaların ameliyat sonrasında 2-3 hafta kadar İstanbul'da kalmaları istenmektedir. Distoni hastalarında ise bu süre 4 haftayı bulabilmektedir. Süreç boyunca hastalar haftada altı gün, ameliyat programlarına bağlı olarak sabah randevu saatlerinde aç karnına ve ilaç kullanmamış olarak görülmekte ve akabinde ilaç tedavisi programlaması yapılmaktadır. Pil programlaması sırasında yapılan ayarlar doğrultusunda pil ilaç tedavisi etkisini üstlendiği için hastaların hemen her muayenede ilaç dozlarının tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Programlama süreci sonunda hastalar sorunsuz olarak ikametlerine geri dönüş yapabilmektedir.

Kontrol Muayeneleri

Beyin pili ameliyatı sonrası hastalar ilk programlama sürecinin ardından 1,5 -2 ay içinde tekrar kontrol edilmektedir. Gereken durumlarda, elektrik akımı ince ayarlar yapılarak tekrar düzenlene bilmekte, ilaç tedavisinde revizeler yapılabilmektedir.

Bu süreçten sonra hastaya her yıl 3 veya 4defa kontrole gelmesi söylenmekte olup, rutin kontrol muayeneleri ortalama 3-4ayda bir uygulanmaktadır. Muayeneler sırasında beyin pilinin çalışma durumuna bakılmakta, ilaç tedavisine yönelik öneriler sunulmakta ve hastanın genel durumu takip edilmektedir.

Doktora sorun sayfamız üzerinden merak ettiklerinizi Doç. Dr. Ali ZIRH ile paylaşabilir, tüm sorularınızın yanıtlarını birinci ağızdan öğrenebilirsiniz..

ÇÖZÜM MERKEZİ

Size tedavi öncesi ve sonrası tüm konularda destek olmaya çalışan uluslararası ekibimize aklınıza takılan tüm soruları sorabilir, ayrıca hastalarımızın tecrübelerinden de faydalanabilirsiniz.
Sizi Arayalım
kısmından iletişim bilgilerinizi bırakabilir ve ekibimizin sizinle en kısa sürede iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz +90 533 273 40 41 numaralı çözüm merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.