Konferanslar

Doç. Dr. Ali Zırh, hareket bozuklukları alanında güncel tedavi yöntemleri ve beyin pilleri hakkında her yıl onlarca farklı konferansa katılım sağlamaktadır.
Dünya Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Derneği, Fonksiyonel Beyin Cerrahisi Konferansı, 15-18 Kasım 2023
“Parkinson ve Hareket Bozukluklarında Nöromodülasyonun Bugünü ve Nörostimülasyonun Geleceği” The Future Healthcare İstanbul, 28 Eylül 2023
Walter E. Dandy Neurosurgical Club’s Functional Neurosurgery Module (Online), 20 Aralık 2022
Parkinson’da Beyin Pili Tedavisi (Online)
Hareket Bozukluklarında DBS ve Nörostimülasyonun Geleceği, TND İzmir Toplantıları / İzmir On-line Nöroşirürji, 14 Mart, 2022
Beyin Cerrahisi (Online)
Medipol Tıp Öğrencileri Birliği (Online)
Parkinson ve Hareket Bozukluklarında Beyin Pili Tedavisi (Online)
Salgın Döneminde Parkinson ile Yaşam (Online)
Parkinson ile Yaşam
Deep Brain Stimulation
Khartum Sudan
Hareket Bozukluklarının Cerrahi tedavisinde mikroelektrod kayıt ve stimülasyon tekniği uygulamaları
Medipol Üniversitesi Konferans Salonu , İstanbul, 5 Ocak 2015
Hareket Bozukluklarının Cerrahi tedavisi
Medicalpark Bahçelievler Hastanesi Konferans Salonu, İstanbul, 18 Aralık 2014
Microelectrode-guided Implantation of Deep Brain Stimulators
Neurophysiological Refinement of Specific Targets. St. Jude Medical Neuromodulation Fellowship Program Module V: Deep Brain Stimulation Brussels, Belgium, 23-27 Nisan 2014.
Hareket Bozuklukları Tedavisinde Beyin Pili Uygulamaları
Nöroloji Konferansları Hareket Bozukluğu Cerrahisinde Mikroelektrod Kayıt ve Stimülasyon Tekniği, Derin Beyin Stimülasyonu, Cerrahi Girişim Sonrası Programlama ve Hasta Takibi. Acapulco Hotel, Kıbrıs , 24-26 Ocak 2014
Hareket Bozuklukları DBS cerrahisi Nöroloji Konferansı
Dünden Bugüne Hareket Bozukluğu Cerrahisi. Vera Vera Hotel, Antalya , 28 Eylül 2013
Hareket Bozuklukları Tedavisinde Beyin Pili Uygulamaları
Nöroloji Konferansları Hareket Bozukluğu Cerrahisinde Mikroelektrod Kayıt ve Stimülasyon Tekniği, Derin Beyin Stimülasyonu, Cerrahi Girişim Sonrası Programlama ve Hasta Takibi. Radisson Blu Çeşme, İzmir , 1-2 Ağustos 2013
Hareket Bozukluğu Cerrahisinde Mikro-elektrod Kayıt Tekniği Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel ve Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İlkbahar Sempozyumu
2. Hareket Bozuklukları ve Cerrahi Tedavi Kursu Uludağ, Bursa, 3-6 Mart 2011
Hareket Bozukluklarında Cerrahi Tedavi ve Beyin Pili Uygulamaları: Türkiye deneyimi
Parkinson ve Diğer Hastalıklarda Beyin Pili Tedavisi: Bu gün neredeyiz, gelecekte önümüze hangi ufuklar açılacak? Sempozyumu Polat Tower - People Toplantı Salonu, İstanbul, 7 Ekim 2009
Parkinson Hastalığında STN Stimülasyon teknikleri
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu, "Fonksiyonel Nöroşirürjide Yenilikler", Çukurova Üniversitesi Kampüsü, Balcalı, Adana, 23 Kasım 2007
Spastisite Tedavisi
XXI. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi Kremlin - Topkapı Palace Hotel, Antalya, 23 Nisan 2007.
Hareket Bozukluklarının Cerrahi Tedavisi
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, 10 Kasım 2006
Medikal Tedaviye Cevap Vermeyen Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi
II. Uluslararası Parkinson Hastalığı ve Parkinsonizm Sempozyumu The Marmara Oteli, Taksim, İstanbul, 1 Haziran 2006.
Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi (Panel)
Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28 Nisan - 2 Mayıs 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel Belek, Antalya.
Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi
1.Parkinson Hastalığı ve Parkinsonizm Sempozyumu 11 Nisan 2004, The Marmara Oteli, Taksim, İstanbul
Hareket Bozukluklarında Cerrahi Tedavi
VKV Amerikan Hastanesi Deneyimi, Nörolojik Bilimler Alanındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Koç Üniversitesi - Amerikan Hastanesi Toplantı Merkezi Nişantaşı, İstanbul, 20 Kasım 2003
Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi (Panel)
5.Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu Ağaoğlu My Resort, Bursa, 20-23 Mayıs 2003
Hareket Bozukluklarında Cerrahi Tedavi - Türkiye Deneyimi
4.Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu Kemer, Antalya, 24-27 Mayıs 2001
Kime, Ne Zaman, Nereye ve Hangi Teknikle Cerrahi Girişim?
4.Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu Kemer, Antalya, 24-27 Mayıs 2001
Hareket Bozukluklarında Cerrahi Uygulamalar
XXXVL Ulusal Nöroloji Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi İstanbul 2-5 Kasım 2000
Fonksiyonel Nöroşirürjide Mikroelektrod Kayıt ve Stimülasyon Teknikleri
Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi Kemer, Antalya, 20 Mayıs 2000
Failed Back Sendromu ve Anjina Pektoriste Spinal Kord Stimülasyonu
Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi Kemer, Antalya, 19 Mayıs 2000
Fonksiyonel Nöroşirürjide Yenilikler
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji KliniğiParkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozukluklarında Derin Beyin Stimülasyonu Parkinson Hastalığı Derneği Bilimsel Toplantıları III Ceylan İnter-Continental, İstanbul, 22 Nisan 2000.
Nöroşirürji’de Ağrı
Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Toplantıları, 1998.
Tremor ve Cerrahi Tedavisi
Parkinson Hastalığı Derneği Hareket Bozukulukları Toplantıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 26 Aralık 1997 Cuma
Fonksiyonel Nöroşirürji ve Pallidotomi
VKV Amerikan Hastanesi Tıbbi Konferanslar Dizisi, 24 Kasım 1997
Fonksiyonel Nöroşirürjinin Bugünü
Ege Nöroloji Derneği Bilimsel Toplantıları İzmir Tabipler Odası Toplantı Salonu 14 Kasım 1997 Cuma
Current Concepts in Functional Neurosurgery
Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Depatmanı Bilimsel Toplantılar Dizisi II Divan Oteli, Elmadağ, 19 Ağustos 1996.
Santral Sinir Sisteminin Non-neoplastik Lezyonlarında Stereotaktik Beyin Biyopsisi
Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Toplantısı, Stereotaksi Paneli,11 Nisan 1995, Çeşme, İzmir.
Transpediküler Spinal Stabilizsyon
Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu Toplantısı, 25 Mart 1994, İstanbul.