Sertifika ve Diplomalar

1988 yılından beri Hareket Bozukluğu hastalıklarının teşhis, tedavi ve ameliyatlarının eğitimini alan ve pratiğini yapan Doç. Dr. Ali Zırh’ın bu alanda uluslararası sertifika ve diplomaları mevcuttur.

Doç. Dr. Ali ZIRH Uzmanlık Sertifika ve Diplomalar


Doç. Dr. Ali ZIRH zaman, mesai ve enerjisinin tamamını hareket bozukluklarının tedavisine ve cerrahi tedaviye aday beyin pili hastalarının değerlendirilmesi, ameliyata hazırlanması, ameliyatı ve ameliyat sonrası beyin pili programlanmasına harcamaktadır. Benzeri girişimleri yapan meslektaşlarından farklı olarak hareket bozukluğu cerrahisi ve beyin pili tedavisi Dr. Ali ZIRH’ın mesleki pratiğinin tamamını oluşturmaktadır.

1988 yılından beri Hareket Bozukluğu hastalıklarının teşhis, tedavi ve ameliyatlarının eğitimini alan ve pratiğini yapan Dr. Ali ZIRH, 1995 yılında Toronto Western Hospital, Division of Neurosurgery’de eğitim almış; 1996 yılında Johns Hopkins Hospital, Division of Stereotactic and Functional Neurosurgery’de tamamen bu konu ile ilgili çalışmış; bu ameliyatlar ve beyin pili programlanması konusunda yurt dışında çok sayıda kurs ve eğitim toplantılarına katılmıştır.

1994 yılından beri yaptığı beyin cerrahisi ameliyatlarının tamamına yakını hareket bozukluğu cerrahisi girişimleri olan Dr. Ali ZIRH, 1997 yılından beri Türkiye’de bu ameliyatları yapmaktadır. 1997 yılında bu cerrahi girişimlerde çığır açan tek hücre düzeyinde mikroelektrot ve kayıt sistemini Amerika’daki birkaç merkezden sonra ilk kez ülkemizde gerçekleştirmiş ve halen her ameliyatı bu teknikle yapmaktadır.

Mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniği sayesinde uyanık yapılan ameliyatlarda beyin içerisindeki hastalıktan sorumlu hücrelerin yerleri 80 mikrondan daha az bir hata payı ile bulunabilmekte; bu yöntem ameliyatın başarı şansını çok önemli derecede arttırmakta ve komplikasyon riskini en aza indirmektedir.

Dr. Ali ZIRH, bu teknoloji ve deneyimi sayesinde Johns Hopkins Üniversitesi’nde yaptığı "Human thalamic nucleus mediating taste and multiple other sensations related to ingestive behavior " başlıklı çalışması ile dünyada fonksiyonel nöroşirürji konusunda dört yılda bir sadece bir beyin cerrahına verilen uluslararası "Elekta" ödülünü almıştır.

Dr. Ali ZIRH, çok sayıda uluslararası dernek ve kuruluşun üyesi olup; yılda en az 5 kere yurt dışında konu ile ilgili uluslararası bilimsel toplantılara katılmakta, hem kendi birikim ve deneyimlerini konunun uzmanı meslektaşları ile paylaşmakta hem de en son bilimsel veriler ve teknolojik gelişmelerden anında haberdar olarak hastalarının zaman kaybetmeksizin bu gelişmelerden faydalanmalarını sağlamaktadır.

Bu güne kadar uzmanlık alanı olan Fonksiyonel Beyin Cerrahisi alanında 30 yılı aşkın klinik ve cerrahi deneyimi; başarı ile gerçekleştirmiş olduğu 1500'den fazla Parkinson ve diğer Hareket Bozukluğu Hastalıkları'na yönelik cerrahi girişimler ve 1000'den fazla Beyin Pili ameliyatı uygulamaları Dr. Ali ZIRH’a hareket bozukluğu cerrahisinde ülkemizde ilk akla gelen isim olma özelliğini kazandırırken uluslararası alanda da bu ameliyatları gerçekleştirdiği merkezin Uluslararası Eğitim ve Referans merkezi olmasını sağlamıştır. Buna paralel olarak artık yurt dışından beyin cerrahları ve nöroloji uzmanları gelerek bu ameliyatların ve bu tedavinin eğitimini Türkiye’de Dr. Ali Zırh’tan alacaklar.